Döküm ve Isıl İşlem Laboratuvarı: Demir ve demir dışı metallerin ergitilerek döküm yöntemi ile üretilmesi, döküm kalıplarının hazırlanması, alaşım hazırlama, metalik malzemelere ısıl işlem yöntemlerinin uygulanarak mikroyapı değişimlerinin, sertlik, tokluk vd. mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi gibi laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve öğrencilere döküm ve ısıl işlem yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi için kurulmuş bir laboratuvardır. Laboratuvar cihazları (1200°C’lik ısıl işlem fırınları, ergitme fırınları) ve ekipman (maça, kalıp, pota vd.) altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Kimyasal İşlemler Laboratuvarı: Bölümümüz Genel Kimya ve Kimya Laboratuvarı dersleri kapsamında malzemelerin kimyasal yapılarının incelenmesi konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş temel laboratuvarlardan biridir. Laboratuvar kapsamında malzemelerin incelenmesi için temel kimyasal yöntemlerle analizler yapılması planlanmıştır. Cihaz ve ekipman altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı –I: Laboratuvar kapsamında malzemelerin termal analizlerinin (TG/DTA, DSC, dilatometre, FTIR, DMA), kimyasal analizlerinin (XRF) ve partikül boyut ölçüm sistemleri planlanmıştır. Cihaz ve ekipman altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı –II: Bu laboratuvar kapsamında malzemelerin incelenmesi için ileri teknolojiler kullanılması ve hassas analizler yapılması planlanmaktadır. Taramalı Elektron Mikroskobisi (SEM), Atomik Güç Mikroskobisi (AFM) gibi yüksek çözünürlükte görüntüler alınmasının yanı sıra farklı analizler de yapılacaktır. Ayrıca uzun vadede XPS, SAXS gibi cihazlar ile de ileri analizler yapılması mümkün olacaktır. Cihaz ve ekipman altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Mekanik Test Laboratuvarı: Laboratuvarda malzemelerin mekanik testlere tabi tutulması için gerekli yöntemleri ile ilgili cihaz ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzemelerin çekme dayanımları, akma dayanımları, yüzde uzama ve kesit daralmasını, eğilme, basma ve darbe dayanımlarının ölçülmesi ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Numune Hazırlama ve Metalografi Laboratuvarı: Bölümümüz Malzeme Karakterizasyon Teknikleri ve Malzeme Laboratuvarı dersleri kapsamında malzemelerin içyapılarının incelenmesi konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş temel laboratuvarlardan biridir. Laboratuarda malzemelerin içyapı incelemesi öncesi numune hazırlama yöntemleri ile ilgili cihaz ve ekipmanlar (numune kesme cihazları, numune kalıplama cihazları, numune zımparalama ve parlatma cihazları, dijital kameralı düz ve ters tip metal mikroskopları) bulunmaktadır. Malzemelerin içyapılarının incelenmesi, malzemelerin içyapısındaki tane şekilleri ve boyutları, fazları ve yapısında bulunan gözenekleri tespit edilmektedir.

Organik ve Optoelektronik Malzemeler Laboratuvarı: Bu laboratuvarda öncelikle malzemelerin yapısal, elektriksel, manyetik, ısıl ve optik özellikleri incelenmektedir. Bunun yanı sıra polimerler, organik ve inorganik ince film ve kaplamalar yapılarak, ilgili yüzeylerin modifikasyonu gerçekleştirilerek, arayüzlerinkarakterizasyonu yapılmaktadır. Organik güneş pilleri, organik transistörler (OTFT) ve organik diyotlar (OLED) üretilebilmektedir. Ayrıca organik gaz sensörleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Polimer ve Kompozit Malzemeler Laboratuvarı: Polimerlerin işlenmesi, farklı katkılar ile kompozitler hazırlanması, nanopartiküllerin üretimi ve nanokompozit hazırlanması konularında çalışmaların yürütüleceği bu laboratuvarda yenilikçi nanokompozitleri ve nanoteknolojideki son gelişmeleri takip ederken diğer yandan biyoteknolojideki son gelişmeler de biyopolimerlerin işlenmesi, biyoelyaf katkılı biyokompozitlerin üretilmesi ile son teknoloji eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülecektir. Cihaz ve ekipman altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Seramik Malzemeler Laboratuvarı: Bu laboratuvarda seramik malzemelerin üretimi, karakterizasyonu ve testi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Geleneksel seramikler ve refrakter esaslı malzemelerin üretimi ve özelliklerinin incelenmesi, ileri teknolojik seramik tozların hazırlanması ve üretimi, seramik hammaddelerin ve malzemelerin öğütülmesi, şekillendirme, kurutma ve sinterleme işlemleri yapılabilmektedir. Laboratuvarımızda halen yoğunluk ölçüm aparatlı hassas terazi, halkalı öğütücü, elek sarsma cihazı, hidrolik pres, pugmill ve 1600°C’lik yüksek sıcaklık fırını bulunmaktadır. Laboratuvarımızdaki eğitim ve araştırma çalışmaları için mevcut cihaz ve ekipmanların kullanılmasının yanısıra bölümümüzdeki diğer laboratuvarlarda bulunan malzeme hazırlama, test ve analiz cihazları da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Optik ve Görüntüleme Laboratuvarı: Optik mikroskobi tüm malzeme türleri ve diğer bilim dallarının olmazsa olmazıdır. Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin mikroyapı incelemelerinin 1000X büyütmeye kadar yapıldığı, metalik malzemelerde ve kaplamalarda faz analizlerinin yapıldığı, seramik ve polimerlerin iç yapısının incelendiği, malzeme içyapısındaki fazlar, tane/tane sınırları, tane büyüklüğü, porozite, inklüzyon ve kusur analizlerinin yapıldığı bu laboratuvarda lisans ve lisansüstü eğitimi için kullanılmakta ve aynı zamanda araştırma faaliyetleri de yürütülmektedir.

X-Işını Kırınımı Laboratuvarı: Laboratuvar metal ve metal-dışı malzemelerin kristal yapılarını belirlemek amacıyla kurulmuştur.İnce film, kütlesel (bulk) ve toz halindeki numuneler için kalitatif faz analizlerinin yapılması, tekstürlü yapıların belirlenmesi amacıyla pole figürlerin elde edilmesi,artık gerilmelerin hesaplanması gibi işlemler yürütülecektir. Cihaz ve ekipman altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Yüzey İşlemleri Laboratuvarı: Bu laboratuvar malzemelerden makro,mikro ve nano boyutta yüzey hazırlanması ve malzemelerin çeşitli tayin metotları ile analizlerinin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Yüzey işlemleri laboratuvarımızda kimyasal sentez, yüzey kaplama işlemlerinin yanında temel bazı ölçümler de alınabilmektedir.


Başa Dön