1.     Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında aldığı lisanüstü dersler sayesinde ileri seviyede bilgi birikimine sahip olur.

2.     Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası boyutta araştırmalar yapma yetisine sahiptir.

3.     Farklı kaynakları kullanarak literatür taraması (bilimsel veritabanları, patent veritabanları) yapabilme yetisine sahip olur ve mevcut sorunları çözümü için literatür taramasını kullanabilecek seviyede bilgiye sahiptir.

4.     Yürüteceği deneysel çalışmalar ile laboratuvar tecrübesine (farklı deney düzenekleri kurulması ve çok çeşitli analitik cihazlar konusunda teknik bilgi) sahiptir.

5.     Belirli bir deney düzeneği kurulması ve deneysel sonuçların irdelenmesi konusunda yetkinliğe sahiptir

6.     Deneysel sonuçlardan elde ettiği sonuçları ulusal ve uluslararası dergilerde, konferanslarda yayınlayabilir.

7.     Bilimsel sorgulama kültürünü kazanıp, mevcut durumu daha iyi hale nasıl getirebileceğinin farkındadır.

8.     Yenilikçi ve yaratıcı ürünler yapabilecek araştırma kültürüne sahiptir.

9.     Kendi başına bir tez çalışması yürütebilir ve aynı zamanda tez sistematiği ile proje yönetimi konularında da bilgi sahibidir.

10.  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünün interdisipliner yapısı sebebiyle diğer alanlardaki çalışmalar ile malzeme çalışmalarını entegre edebilir bilgi seviyesindedir.

11.  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konularında son çalışmaları yakından takip edebilir ve mesleğin gerektirdiği tüm teknik bilgilere nasıl erişebileceğini bilir olacaktır.

12.  Toplumsal değerlere, bilimsel ahlaka ve etik değerlere sahip olup, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.


Başa Dön